M1855
85,1 %
11,8 kW
8 - 15 kW
0,097 %
10 mg/Nm3
70,44 mg/Nm3
88 mg/Nm3
3,23 kg/h
290 kg
50 cm
UNE EN-13229
Complements per al muntatge
La nostra gamma de complements per al muntatge dels mòduls Sèrie G t'ajudarà en el moment de la instal·lació i també a l'hora d'aconseguir l'estètica desitjada.
Característiques
Elements opcionals
 • Revestiment interior de vermiculita
  Característiques
  Revestiment interior de vermiculita
 • Peu regulable i anivellable
  Característiques
  Peu regulable i anivellable
 • Porta lliscant i abatible
  Característiques
  Porta lliscant i abatible
 • Porta lliscant i abatible (per facilitar la neteja del vidre)
  Característiques
  Porta lliscant i abatible (per facilitar la neteja del vidre)
 • Registre primari
  Característiques
  Registre primari
 • Registre secundari
  Característiques
  Registre secundari
 • Càrter envoltant i possibilitat de conducció de l'aire calent
  Característiques
  Càrter envoltant i possibilitat de conducció de l'aire calent
 • Aire terciari o de seguretat
  Característiques
  Aire terciari o de seguretat
 • Extracció superior o inferior de la cubeta recollidora de cendres
  Característiques
  Extracció superior o inferior de la cubeta recollidora de cendres
 • Cambra de combustió d'acer
  Característiques
  Cambra de combustió d'acer
 • Entrada d'aire exterior
  Característiques
  Entrada d'aire exterior
 • Marc de 4 cm
  Elements opcionals
  Marc de 4 cm
 • Marc decoratiu 10 cm Alba
  Elements opcionals
  Marc decoratiu 10 cm Alba
 • Marc decoratiu 10 cm Nero
  Elements opcionals
  Marc decoratiu 10 cm Nero
 • Kit de ventilació 830 m3/h
  Elements opcionals
  Kit de ventilació 830 m3/h