E2170*
>75%
13,5 kW
9,5 - 16 kW
<0,13%
3,6 kg/h
173 kg
45 cm
UNE EN-13229* Valors pendents de Certificació. Consulti al seu distribuïdor
Característiques
Elements opcionals
 • Porta frontal reversible
  Característiques
  Porta frontal reversible
 • Cambra de combustió d'acer
  Característiques
  Cambra de combustió d'acer
 • Revestiment interior de vermiculita
  Característiques
  Revestiment interior de vermiculita
 • Aire secundari preescalfat
  Característiques
  Aire secundari preescalfat
 • Aire primari preescalfat
  Característiques
  Aire primari preescalfat
 • Entrada d'aire exterior
  Característiques
  Entrada d'aire exterior
 • Base de vermiculita revestida en acer
  Característiques
  Base de vermiculita revestida en acer
 • Llenyer Habit 80 DC (785x400x440 mm)
  Elements opcionals
  Llenyer Habit 80 DC (785x400x440 mm)
 • Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)
  Elements opcionals
  Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)
 • Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)
  Elements opcionals
  Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)
 • Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)
  Elements opcionals
  Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)
 • Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)
  Elements opcionals
  Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)