Habit 100 DC
Habit 100 DC
E2175*
REND. -%
Pn - kW
Rp - kW
CO al 13% O2 = 0,39%
C.P. - mg/Nm3
C.H. - kg/h
Pes 207 kg
LT - cm

* Valors pendents de Certificació.
Consulti al seu distribuïdor

UNE EN-13229
Suggerències
  G45 DC
  ARc 80 DC graffiti
  ARc 100 DC graffiti
  Habit 80 DC
Característiques
 • Porta frontal reversible
  Característiques
  Porta frontal reversible
 • Cambra de combustió d'acer
  Característiques
  Cambra de combustió d'acer
 • Revestiment interior de vermiculita
  Característiques
  Revestiment interior de vermiculita
 • Càrter envoltant i possibilitat de conducció de l’aire calent
  Característiques
  Càrter envoltant i possibilitat de conducció de l’aire calent
 • Control de la direcció de l'aire frontal/superior
  Característiques
  Control de la direcció de l'aire frontal/superior
 • Aire secundari preescalfat
  Característiques
  Aire secundari preescalfat
 • Aire primari preescalfat
  Característiques
  Aire primari preescalfat
 • Base de vermiculita revestida en acer
  Característiques
  Base de vermiculita revestida en acer
 • Entrada d'aire exterior
  Característiques
  Entrada d'aire exterior
Elements opcionals
 • Llenyer Habit 100 DC (985x400x440 mm)
  Elements opcionals
  Llenyer Habit 100 DC (985x400x440 mm)
 • Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)
  Elements opcionals
  Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)
 • Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)
  Elements opcionals
  Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)
 • Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)
  Elements opcionals
  Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)
 • Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)
  Elements opcionals
  Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)
Altres models
Habit frontal 50V
Habit frontal 70A
Habit frontal 80
Habit frontal 100
Habit 73 TC
Habit 93 TC
Habit 76 LD
Habit 76 LI
Habit 80 DC
Habit 100 DC
Hebar