G500
G500
M1750
REND. 78%
Pn 15 kW
Rp 10,5 - 18 kW
CO al 13% O2 = 0,10%
C.P. 30 mg/Nm3
C.H. 4,8 kg/h
Pes 306 kg
LT 65 cm

UNE EN-13229
Suggerències
  G450
Característiques
 • Revestiment interior de vermiculita
  Característiques
  Revestiment interior de vermiculita
 • Peu regulable i anivellable
  Característiques
  Peu regulable i anivellable
 • Porta lliscant i abatible
  Característiques
  Porta lliscant i abatible
 • Porta lliscant i abatible (per facilitar la neteja del vidre)
  Característiques
  Porta lliscant i abatible (per facilitar la neteja del vidre)
 • Registre primari
  Característiques
  Registre primari
 • Registre secundari
  Característiques
  Registre secundari
 • Càrter envoltant i possibilitat de conducció de l'aire calent
  Característiques
  Càrter envoltant i possibilitat de conducció de l'aire calent
 • Aire terciari o de seguretat
  Característiques
  Aire terciari o de seguretat
 • Extracció superior o inferior de la cubeta recollidora de cendres
  Característiques
  Extracció superior o inferior de la cubeta recollidora de cendres
 • Cambra de combustió d'acer
  Característiques
  Cambra de combustió d'acer
 • Entrada d'aire exterior
  Característiques
  Entrada d'aire exterior
Elements opcionals
 • Marc de 4 cm
  Elements opcionals
  Marc de 4 cm
 • Marc decoratiu 10 cm Alba
  Elements opcionals
  Marc decoratiu 10 cm Alba
 • Marc decoratiu 10 cm Nero
  Elements opcionals
  Marc decoratiu 10 cm Nero
 • Kit de ventilació 830 m3/h
  Elements opcionals
  Kit de ventilació 830 m3/h
 • ECOntrol: Sistema de control de la combustió intel·ligent
  Elements opcionals
  ECOntrol: Sistema de control de la combustió intel·ligent
Complements per al muntatge
La nostra gamma de complements per al muntatge dels mòduls Sèrie G t'ajudarà en el moment de la instal·lació i també a l'hora d'aconseguir l'estètica desitjada.
Altres models
G300
G350
G400
G450
G500
G505
G45 DC
G30 LD
G30 LI
G45 LD
G45 LI