Llars de foc
Les nostres llars de foc es distingeixen per uns dissenys equilibrats i un acabat artesanal excel·lent que, tanmateix, no renuncia a la tecnologia, cosa que ens permet obtenir unes prestacions fora de sèrie quant a rendiment, potència i baixa emissió de CO.

Fem servir els materials més adecuats segons la zona de la llar (acer, acer inoxidable, vermiculita, maó refractari i fosa) així com pintura antitèrmica en l'acabat exterior.

Disposem de versions per col·locar en qualsevol espai del seu habitatge.