Inserts
Els cassets actuen com a recuperadors de l'escalfor. Estan pensats per encastar en llars de foc obertes ja existents o de nova construcció i, d'aqueesta manera, assolir una eficiència i un rendiment superiors.

El seu sistema de ventilació forçada fa circular l'aire; així optimitza la distribució de l'escalfor, la qual cosa permet assolir una temperatura idònia i de més gran abast.